Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

musheu
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
musheu
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viacytaty cytaty
musheu
musheu
5020 4e5a
Reposted fromtichga tichga viaUnrealUnreality UnrealUnreality
musheu
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viacosdziwnego cosdziwnego
musheu
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
0380 3cb8
musheu
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec
— Marek Hłasko - Sowa, córka piekarza
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
musheu
Bądź sobą.I nigdy nie lekceważ tego,co mówi ci serce,nawet jeśli to boli,nawet jeśli wydaje ci się,że pójście za jego głosem będzie trudne.
— /Sarah Jio – "Dom na plaży
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
musheu
7487 1e8c
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacytaty cytaty
musheu
7483 4df3
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacytaty cytaty
musheu
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
musheu
musheu
0705 b755
musheu
9309 a59d
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

June 19 2015

musheu

June 06 2015

musheu
musheu
Emocje i wódka - ileż szkód wyrządza to połączenie
— zbyt wiele, prawda skarbie?
Reposted fromyoungandbeautiful youngandbeautiful viabzdzil bzdzil
musheu
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi
— P.Skokowski
Im dłużej żyję
Tym częściej
Odpowiadam ‘nie wiem’
Na proste pytania.
— Mirosław Welz (via partyzant-ka)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl